Vinkje-groen

INDIVIDUELE INTERESSES VERBINDEN AAN ORGANISATIEDOELEN

Veel organisaties vinden het belangrijk om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.
Het resultaat draait namelijk om het gedrag van de mensen die samen de organisatie
vormgeven: Waarom handelt iemand pro-sociaal? Gaat het ene team wel langer door dan
nodig om iets af te maken? Meldt iemand zich ziek bij een verkoudheidje? Vult de manager
zijn beoordelingsformulieren niet in en voert maar de helft van de gesprekken? Enzovoort.
Om die reden maken organisaties gebruik van het actiemodel Talent x Innerlijke Motivatie x Omstandigheden = Succes™.
TIMOS is gebaseerd op drie vragen: wat kan een medewerker (Talent), wat wil de medewerker zelf (Innerlijke Motivatie) en welke ondersteuning en randvoorwaarden (Omstandigheden) zijn nodig om succesvol te zijn?
Kunnen, willen en mogen: T x IM x O = Succes™ is een helder handvat voor ontwikkeling .
In deze Masterclass van praktische nascholing benoemen we samen met HRM expliciet wat de organisatiedoelen zijn en dan vragen we de medewerkers:

  • ‘Wat wil jij hieraan met veel plezier en liefde bijdragen?’,
  • ‘Hoe zit het met je vaardigheden die je van huis uit al hebt?’ en
  • ‘Welke ondersteuning heb je daarbij nodig?’.

“Erwin is de eerste en enige coach
waar ik een beetje ‘bang’ voor was,
ik had namelijk meteen door dat
hij mij doorzag en ik niet met
bullshit ging wegkomen”

Vinkje-groen

EIGENTIJDSE DYNAMIEKEN

Als je weet dat functioneringsproblemen voortkomen uit een gebrek aan toepassing van de T van Talent, dan kun je iemand helpen door deze persoon te laten werken aan zijn of haar aangeboren kwaliteiten. Als blijkt dat de prestaties achterblijven omdat het schort aan voldoende IM van Innerlijke Motivatie, dan kan deze persoon worden geholpen door hem of haar te wijzen op het mogelijkheden tot het inzetten van de eigen mentaliteit, ambitie, drive, motivatie en verlangen. Als de winst te behalen blijkt te zijn uit de O van Omstandigheden, dan is het zaak dat deze medewerker meer kansen, ruimte of begeleiding krijgt om tot zijn of haar recht te komen.
Kortom, of iemand goed of niet zo goed functioneert, het actiemodel Talent x Innerlijke Motivatie x Omstandigheden = Succes™ brengt haarscherp in beeld waar het verbeterpotentieel zit.

“Welk bedrijf wil nou niet het
aanwezige potentieel gebruiken?”

Vinkje-groen

TOEKOMSTGERICHTE ORGANISATIE

Ons motto luidt: Gelukkige medewerkers zorgen voor (financieel) gezonde, goed presterende organisaties. Dus, heel simpel: durf jezelf en elkaar de vraag te stellen ‘Zijn onze mensen hier gelukkig en daardoor succesvol?’
Mensen barsten van de kwaliteiten. In een toekomstgerichte organisatie zetten we die kwaliteiten in. Die kwaliteiten verbinden aan doelen waarin je écht in gelooft zorgt voor meer betrokkenheid en maakt bij medewerkers een ongelooflijke hoeveelheid energie los. Daartoe is het misschien nodig dat medewerker of werkgever aan de huidige baan sleutelt met het doel om deze beter aan te laten sluiten op persoonlijke behoeftes, sterke kanten, interesses en capaciteiten. We beïnvloeden het werk zodanig dat het beter bij iemand past en de betrokkenheid, motivatie en tevredenheid toenemen. Het is dus je baan veranderen zonder van baan te veranderen.
Met het actiemodel T x IM x O = Succes™ houd en maak je werk gezond, betekenisvol, plezierig en uitdagend.

“Bewustwording is 50% van de verandering. Alleen bewustwording geeft echter alsnog geen verandering. Je dient iets anders te gaan DOEN”.

“De inzichten en acties zijn solide
wetenschappelijk onderbouwd
zodat je in de praktijk ook écht
profiteert.
Geruststellende gedachte”

Vinkje-groen

VERTALING VAN WETENSCHAP NAAR PRAKTIJK

Maar: Wat moet je weten, waar begin je en hoe pak je het aan? Dat kom je te weten in deze Masterclass van 8 uur gericht op het optimaal laten renderen van talent.
De Masterclass zorgt voor heldere ‘vertalingen’ van wetenschappelijk onderzoek naar toepasbare praktijk , zoals onder andere:
– De theorie van Zach Hambrick (hoogleraar cognitieve psychologie aan Michigan State University)
– Anders Ericsson (“Peak”, Deliberate Practice / doelbewust oefenen)
– Malcolm Gladwell (“Outliners”, 10.000 uren-regel)
– Grow mindset versus fixed mindset
– NLP communicatiemodel
– Enneagram
– Triade-model van prof. dr. Theo Poiesz
– Self-Determination Theory (SDT) van Edward Deci en Richard Ryan
– etc.
Alles die dag is gefundeerd op wetenschappelijke basis, maar zónder ingewikkelde aanpak. Want aan mooie theorieën die je niet kunt toepassen, heb je niet zo veel. Het theoretisch kader (begrippen, theorieën en modellen) vormt wel de onzichtbare wetenschappelijke verantwoording van het actiemodel T x IM x O = Succes™.

“Wie krijgt er nou energie van
steeds maar
gewezen worden
op hetgeen je niet kunt?”

Vinkje-groen

OGSM ONTZETTEND GERICHT STAPPEN MAKEN

OGSM is het strategisch plan dat helpt bij het helder maken van jouw talenten, innerlijke motivaties en omgevingsfactoren. OGSM betekent letterlijk Objectives, Goals, Strategies en Measures. Maar ik vertaal het graag naar: Ontzettend Gerichte Stappen Maken.
Aan de hand van deze vier factoren moet het in een enkele oogopslag duidelijk zijn hoe jouw doelstellingen samenhangen en het gezamenlijke einddoel verwerkelijken. OGSM helpt om dromen, ideeën en plannen zó concreet te maken en af te bakenen, dat ze haalbaar worden.
OGSM (“plan op 1 A4”) helpt jou kort, duidelijk en krachtig om focus te houden bij het onderbouwen van doelstellingen en zo de kans op succes te verhogen.
De structuur (zie hierboven) detailleert het TIMOS-hoofddoel (Objective) steeds verder in subdoelen en concrete acties. Het resultaat is begrijpelijk, past op éen pagina en is toch volledig.

“Het hoofd vol met tips om
de volgende dag al te
kunnen toepassen”

Tarief

Bij ons geen lange trajecten, want je ziet snel resultaat. Meestal voldoet een eendaagse Masterclass-sessie van 8 uur. Om deze drie maanden later soms te laten volgen door een vervolgdag die maar 4 uur tijd vraagt.

Om iedereen de juiste individuele aandacht te kunnen geven is de groepsgrootte beperkt tot 20 deelnemers per keer.

Het groepstarief voor een eendaagse sessie van 8 uur voor maximaal 20 personen is € 2.990 excl. BTW.

In dit bedrag zijn ook opgenomen: een walking lunch van 30 minuten en 20 werkboeken ‘Het is pas interessant als het interessant is’ ter waarde van € 22,50 per stuk.

Voor langere trajecten spreken we een apart tarief af.

Voorafgaand houden we een 1-op-1 intake bij u op kantoor. Deze intake is kosteloos.

“Waar gaan de ogen van stralen?”

Doe dat waarin je goed bent én
waaraan je veel lol beleeft,
omgeven door de juiste mensen.

T x IM x O = Succes™ is jóuw reis naar Succes.

Ja, ik wil gegarandeerd 95% meer kans op Succes